lunes, agosto 05, 2013

Na'b'alej yetoq Ochewal

Na'b'alej yetoq Ochewal 

 Ay b'ay chi q'eqb'ihel konab'al yetoq kopixan yib'antoq tzet chi kona',
chi joche' k'al tzet yayji ok junoq tzet yetal. Yamita...
yamita wal xin... tol yel jun chi allay tu'... k'am wal b'ay chi slajinej el sb'ey na'b'alej yetoq ochewal... q'inalej... q'inalej... k'am b'aq'in wal hoq k'am snachaj el juj...

Por Sonia Raymundo Gonzalez